O nás

" Ľudské bytie znamená byť neustále konfrontovaný so situáciami z ktorých každá je zároveň dar aj úloha."

                                                                                                      V.E.Frankl

Mgr. Zuzana Blažeková

  • Poradenstvu a osobnostnému rozvoju som sa začala venovať po skončení štúdia sociálnej práce v ktorej som sa špecializovala na sociálne poradenstvo. Ešte počas štúdia som dobrovoľnícky pracovala s mladými dospelými v detskom domove, hľadali sme spoločne možnosti pre ich otvorenú budúcnosť a integráciu po odchode do samostatného života. Neskôr som v pozícií sociálneho kurátora sprevádzala klientov v ich osobnostnom raste a hľadaní zmyslu života. Pomáhala som rodinám a deťom s rôznymi problémami a zdravotným postihnutím začleniť sa do života. Neskôr som vo výchovnom zariadení pracovala s deťmi a ich rodičmi, snažila som sa byť užitočná pri zvládaní záťažových, nepriaznivých situácií v rodine, výchovných problémoch, zlvádaní strát, ako aj pri riešení konfliktných vzťahov v rodine. 
  • Nepretržite sa vzdelávam, ukončila som výcvik v špecializovanom sociálnom poradenstve a kurz mediátora. Od roku 2016 som frekventantkou dlhodobého psychoterapeutického výcviku "Umenie terapie" ktorý navštevujem v CZ (ukončenie  v roku 2021).  V systemickom prístupe ma oslovilo citlivé pripojenie ku klientovi, rešpet a empatia, konštruktivizmus zameraný na hľadanie a obnovenie zdrojov, možností a splnomocňujúci prístup, tiež terapia zameraná na riešenie.  V súčasnosti pracujem vo vlastnej praxi a zároveň sa venujem individuálnej a skupinovej terapeutickej práci pre dospelých klientov s duševných ochorením v rehabilitačnom stredisku. Pre napredovanie v psychoterapeutickej práci sa neustále vzdelávam a pravideľne navštevujem induviduálnu a skupinovú supervíziu pod vedením odborníkov psychoterapeutov s praxou.