Poskytujeme

individuálna terapia

  • zlvádanie záťaže,  problémov v rodine a na pracovisku
  • terapia zameraná na riešenie individuálnych problémov

rodinná terapia

  • prekonávanie zmien v rodine, nový člen v rodine, alebo odchod člena rodiny
  • prekonávanie záťažových situácií a strát (rozvod, úmrtie v rodine)

výchovné problémy

  • strata záujmu o školu
  • zmeny nálad u detí
  • narušené rodinné vzťahy