CENNÍK

Individuálna konzultácia trvá 55 minút. 

Rodinná terapia v prítomnosti troch a viacerych členov rodiny trvá 80 minút. 

V tomto cenníku sú uvedené ceny za jednotku.

Prítomnosťou špeciálne vycvičeného psa pri terapií sa jednotková cena nenavyšuje, viac v časti úvod-poskytujeme.

k

Individuálne poradenstvo 

25

Rodinné poradenstvo 

30

Skupinová terapia 

 10

Podporná a záujmová skupina


5€