CENNÍK

Individuálna konzultácia trvá 55 minút. 

Rodinná terapia v prítomnosti troch a viacerych členov rodiny trvá 80 minút. 

V tomto cenníku sú uvedené ceny za jednotku.

Prítomnosťou špeciálne vycvičeného psa pri terapií sa jednotková cena nenavyšuje, viac v časti úvod-poskytujeme.

k

Individuálna terapia ( 55 minút )

25

Rodinné poradenstvo ( 80 minút )

30

Skupinová terapia ( 8-12 klientov, 130 minút )

 10

Podporná a záujmová skupina 


5€