Poradenstvo, konzultácie,             rodinná terapia      

Poskytujeme

  • Individuálne terapeutické poradenstvo 
  • podpora rodiny od jej vzniku cez rôzne životné situácie - Rodinné poradenstvo
  • prevencia vzniku a riešenie nepriaznivých životných situácií, rozvodové poradenstvo, výchovné poradenstvo
  • podpora rodín a sociálno, psychologické poradenstvo pre rodinu s dieťaťom so  zdravotných postihnutím
  • podpora a poradenstvo pri začlenení na trh práce pre ľudí so zdravotným postihnutím 
  • podpora a poradenstvo pre mladých dospelých po odchode z detského domova, alebo pestúnskej rodiny
  • podporné skupiny pre prevenciu duševných ochorení
  • voľnočasové skupinové aktivity zamerané na podporu a rozvoj záujmov a zmysluplného trávenia voľného času
  • interaktívne vzdelávanie pre študentov, skupinovou formou na rôzne témy, prevencia - podľa požiadavky objenávateľa.čo ešte... Pes pri terapií

Samotná prítomnosť špeciálne vycvičeného psíka pri individuálnej, alebo rodinnej terapií pôsobí upokojujúco a prispieva k duševnej rovnováhe. Vychádzame z vlastných dlhoročných skúseností s canisterapiou.   Terapiu pre dospelých, ako aj terapiu pre vaše dieťa v prítomnosti psíka je potrebné si dohodnúť vopred z dôvodu, že pes môže pracovať iba obmedzený počet hodín týždenne. Cena za terapiu sa týmto nenavyšuje. 


Dohodnutá konzultácia môže prebiehať v príjemnom prostredí pracovne, no ak uprednostňujete chôdzu môžete si zvoliť konzultáciu mimo pracovne v mierne kopcovitom lesoparku v blízkosti, niekoľko metrov od pracovne. Konzultácia trvá rovnako dlho, 55 minút. Táto forma je vhodná iba pri individuálnej konzultácií.