Poradenstvo a rodinná terapia      

  • Individuálne terapeutické poradenstvo 
  • Rodinné poradenstvo a rodinná terapia
  • Podporné a terapeutické skupiny  ( 8-12 klientov )


aj pes pri terapií ... môže byť

Prítomnosť špeciálne vycvičeného psíka pri individuálnej, alebo rodinnej terapií pôsobí upokojujúco a prispieva k duševnej rovnováhe. 
Ako to prebieha ? Pes je s nami v miestnosti počas terapie, leží na zemi, alebo pri klientovi na sedačke, samozrejme, ak s tým klient súhlasí. Vychádzame z vlastných dlhoročných skúseností s canisterapiou. Terapiu pre dospelých, ako aj terapiu pre dieťa v prítomnosti psíka je potrebné si dohodnúť vopred z dôvodu, že pes môže pracovať iba obmedzený počet hodín týždenne. Cena za terapiu sa týmto nenavyšuje.